Yangın Eğitimleri

Yangın Eğitimleri

  • Temel Yangın Eğitimi: Tüm çalışanların alması gereken zorunlu eğitim olup, eğitimden amaçlanan, yangın önleyici tedbirlerin uygulanması ve idamesi, yangına ilk müdahale cihazlarının ve sistemlerinin kullanılması, yangın sırasındaki davranışların öğretilmesidir. Temel yangın eğitimi süresi;

1.Seçenek: Temel yangın eğitimi içerdiği konuların anlatımı (görsel ve film ile destekli) ve ilk müdahale söndürücülerinin uygulamalı olarak kullanıldığı 4 saatlik bir süreyi kapsar.

2.Seçenek: Bu seçenekteki Temel Yangın eğitimi, 1. Seçenek eğitime ilave olarak Doğalgaz ve LPG bilgisi, yangın malzemelerinin kontrol, bakım tutum ve idamesini sağlayacak kurallar, standart ve talimatlar ile profesyonel amaçlı yangın hortumlarının kullanılmasını da içeren bir müfredat uygulanması ile 8 saatlik bir süreyi kapsamaktadır.

  • İleri Yangın Eğitimi: Acil durum ekipleri olarak adlandırılan Söndürme, Kurtarma ve Tahliye, Koruma ve İlkyardım ekipleri ile Kimyasal Sızıntı ve Kirlilik Temizleme ile Teknik Bakım ve Destek ekiplerine verilmesi gereken bu eğitimden amaçlanan, yangına müdahale usulleri, kapalı alanlarda yangınla mücadele, koruyucu teçhizat kullanılması, köpük ve gazlı söndürme sistemlerinin kullanılması, tahliye ve kurtarma usulleri ile yaralı taşıma usullerinin öğretilmesidir. İleri yangın eğitimi süresi;

1.Seçenek: Eğitimin süresi minimum 1 gün olup, 6 saatlik bir sunumdan sonra 2 saatlik bir uygulamayı kapsamaktadır.

2.Seçenek: Eğitimden beklenen faydanın sağlanabilmesi ve acil durum ekiplerinin etkin olarak görev yapabilmesi için 2 günlük bir eğitim süresi gereklidir. 1 ½ günü sunum, anlatım ve film gösterimli, ½ günü uygulamalı bir eğitim süreci sonunda sınav yapılarak ölçme ve değerlendirme de yapılacaktır.

  • Özel Yangın Eğitimi: Sizin özel ihtiyaçlarınıza göre, özel olarak tasarlanmış yangın eğitimleridir. Uzmanlarımız sizlerle birlikte ihtiyaçlarınızı belirler. Bu ihtiyaçlara çözümler bulup, size özel eğitim planlaması yapılır.

Yasal Mevzuat: Eğitimin aldırılması 09.09.2009 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 126. ile 132. maddeler arasındaki belirtilen işletmenin yasal zorunlulukları yerine getirilmiş olacaktır.