İNSAN TAHLİYE SİMÜLASYONU

Yangın anında binada bulunan insanların tahliyesini simüle etmek için hazırlanan kombinasyonlardır.

Acil durum anları oluşumu sebebiyle can ve mal kaybı teşekkülüne yol açabilmektedir. Yapı kullanıcılarının hayatını korumak acil durum güvenliği kavramının en baştaki amacıdır. Bu nedenle acil durum güvenliği kavramının bünyesinde tahliye önlemleri tek başına önemli bir yer iştigal etmektedir. Simülasyon programları sayesinde tahliye zamanına etkileyen tüm etmenler irdelenebilmektedir.

Yazılım Simülasyonu var olan veya daha proje aşamasındaki binaların performanslarını da değerlendirebilmektedir. Bu nedenle yapım aşaması veya proje aşamasındaki tüm binalar değerlendirilerek varsa boşaltım zafiyetleri bina tahliye planlamasında yeni planlamalar yapılabilmekte ve bina tekrar tekrar değerlendirilebilmektedir.

Simülasyonda Tahliye Modlarının Karşılaştırılması

Yapı kullanıcılarının hız yoğunluk grafiği gravitesi

Acil çıkış kapılarındaki kullanıcı yoğunluğu

Gerçek Tahliye ile simülasyon tahliyesi karşılaştırılması