nükleer ve radyasyon güvenliği eğitimleri

Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Eğitimleri

Nükleer Güç Santrallerinde ve radyolojik tehlike barındıran sektörlerde görev alan her kademeden personel için temel RADYOLOJİK ve NÜKLEER olaylara yönelik eğitimler veriyoruz. Eğitimler iki aşamadan meydana gelmekte olup ilk aşama eğitimler tüm çalışanları kapsayan genel radyolojik konular, ikinci aşama eğitimler ise radyolojik olayda görev alacak yönetici ve saha ekiplerine yönelik ileri düzey eğitimlerdir. Verilen eğitimler ile; meydana gelebilecek herhangi bir radyolojik olayda can kaybı yaşanmaması veya en aza indirilmesi, çevreye verilecek hasarın minimize edilmesi konusunda kişilerin; olağan üstü durumlarda, bilinçli ve sağlıklı kararlar alabilecek yeterli donanıma ve bilgiye sahip olması ve bu seviyeye taşınması hedeflenmektedir.

İlk Aşama Eğitim;

 • Radyasyonla ilgili kavramlar
 • Radyasyondan korunmanın temel prensipleri
 • Radyasyonun biyolojik etkileri ve belirtileri
 • Olası risklerde ferdi ve toplu olarak korunma yollarının
 • Radyolojik kirliliğe maruz kalmış kişilerin hareket tarzları
 • Kişisel Dozimetre kullanımı
 • Yaşanmış radyasyon kazaları nedenleri sonuçları
 • Kişisel koruyucu donanım ve malzemelerin tanıtılması ve kuşanılması

 

İkinci Aşama Eğitim; 

 • Birinci aşama eğitim içeriği tamamı
 • Radyolojik risklerin belirlenmesi
 • Radyolojik kirliliğin nitelikleri
 • Dâhili ve harici kontaminasyon
 • İnsanlarda dış kontaminasyon taraması
 • Radyolojik kirlilik personel görevlendirme rolelerinin belirlenmesi
 • Radyolojik olay sonrasında meydana gelebilecek serpinti hesaplamalarının yapılması meteorolojik verilere göre serpinti haritalarının hazırlanması ve güncellenmesi
 • Radyolojik kirliliğin tespit cihazları ile tespit ve teşhis edilmesi
 • Tespit ve teşhis edilen salınımdan dolayı oluşan radyolojik kirlenme alanlarının belirlenmesi, işaretlenmesi
 • Kullanılacak dekontaminasyon malzemelerinin belirlenmesi
 • İşaretlenen kirlilik alanlarında uygulanacak dekontaminasyon işlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Sıcak, ılık ve soğuk bölge uygulamaları, alınacak önlemler
 • Dekontaminasyon işlemlerinde görev alacak personelin muhtemel alınacak doz hesapları çerçevesinde çalışma sürelerinin ve vardiyalarının belirlenmesi
 • Dekontaminasyon yapılan alanlarda tekrar ölçüm işlemlerinin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması
 • Serpinti haritalarına uygun personel tahliye planlarının hazırlanması