iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirerek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklilikleri ile çalışma ortamındaki temel riskleri ve iş kazalarının analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına katkı sağlanmasıdır.

  • İş sağlığı ve güvenliğine sektörel bakış,
  • İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği,
  • Meslek hastalıkları-iş kazaları ve prosedür hazırlama,
  • Tehlike ve risk analizi hesaplama,
  • Depolama ve depo işletmesinde iş güvenliği,
  • Gürültü, sıcak, soğuk, buhar ve tozlu ortamda çalışma,
  • Kapalı alanda çalışma eğitimi,
  • Gas Free eğitimi.

            Yasal Mevzuat: Eğitimin aldırılması 07.04.2004 tarihli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ de belirtilen işletmenin yasal zorunlulukları yerine getirilmiş olacaktır.