Endüstri Tesisleri Güvenlik Eğitimi

Endüstri Tesisleri Güvenlik Danışmanlığı

Proses güvenliği, Tesis Güvenlik Risk Analizi, güvenlik Politikası oluşturulması, Fiziki Güvenlik ve Ekipman İhtiyaç Analizi, Fonksiyonel Güvenlik Analizi ve SIL Doğrulama, Acil durumlarda Güvenlik Yetkinliğinin sağlanması, Veri Güvenliğinin Fiziki Güvenlik işbirliği İle Entegrasyonu