Patlamadan Korunma Dokümanıı.jpg

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür. Firmamız bu yükümlülüğünüzü yönetmelikler ve mevzuatlara uygun çok yönlü ve disiplinli bir çalışma ile yerine getirmekte, olası tehlikeleri en sağlıklı ve gerçekçi şekilde tespit etmekte, mevcut dokümanları güncellenmekte, işletmenizin karşılaşabileceği bu tehlikelere yönelik gerekli önlemleri almanıza katkı sağlamaktadır.

Yasal Mevzuat: 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.