Endüstri Tesisleri Güvenlik Eğitimi

Endüstriyel Tesislerde Güvenlik Eğitimleri

Görev yerine ve iş koluna yönelik çalışanların daha verimli ve farkındalık içinde çalışmalarını sağlayacak potansiyel tehditleri baz alan ve ulusal ve uluslararası kabul görmüş güvenlik standartları çerçevesinde verilen eğitimlerdir.