afet ve arama kurtarma eğitimleri

Afet ve Arama Kurtarma Eğitimleri

Eğitimler ile birlikte katılımcılar, yangın, deprem ve diğer felaketler anında dışarıdan ekipler gelinceye dek afete yönelik gerekli ve doğru müdahalede bulunabilme becerisini, elinde bulunan kısıtlı imkânlar dâhilinde en çok afetzedeye en kısa zamanlarda ulaşarak yardım etmeyi, asıl ekiplerin olay yerine ulaştığında ise onlar ile eşgüdüm içinde ve verimli biçimde çalışabilme becerilerini kazanacakları eğitimlerdir.

Eğitimin süresi 1 tam gün olup, eğitimde Afet ve Arama Kurtarmada uygulanacak yöntemler, ekip personelinin yapısı, çalışma metotları, KKD kullanımı, Yaralı taşıma, Etik Kurallar vb. hususlarda görsel ve filmle desteklenen uygulamalı eğitimdir. Eğitime Hafif Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Söndürme ve Tahliye kurtarma ekibi ile birlikte İlk Yardım Ekipleri de katılmaktadır.