Fonksiyonel Güvenlik Eğitimi

Fonksiyonel Güvenlik Eğitimi

Fonksiyonel güvenlik eğitimi ile çalışanlarınıza gereken bilgiler sağlanırken, ürünleriniz ve/veya sistemlerinizin güvenli olmasını ve ilgili uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesine olanak sağlanmaktadır.

Yasal Mevzuat: Eğitimin aldırılması 09.12.2003 tarihli İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ nin 8. Maddesinin b. bendinde belirtilen işletmenin yasal zorunlulukları yerine getirilmiş olacaktır.