İTFAİYE DANIŞMALIK HİZMETLERİ

Yangın Danışmanlık Hizmetleri

  • Tesislerin yangın güvenlik durum raporlarını hazırlamak,
  • Bina ve İşletmelerin yangın yönergesini hazırlamak,
  • Bina ve İşletmelerin yangın ve acil durum ekiplerinin görev talimatını hazırlamak,
  • Acil durum eylem planının güncellenmesi,
  • Acil durum iletişim şeması hazırlamak,
  • Bina ve Tesislerin yangın risk analizini hazırlamak, tadilat ve faaliyet değişikliği durumunda yangın risk analizini güncellemek,
  • Proje ve inşaat aşamasında yangın danışmanlığı yapmak.