bowtie eğitimi boyut

Bow/Tie Eğitimi

Eğitim ile bir olayın olası nedenlerini ve sonuçlarını ve riski yönetmek için uygulanan kontrolleri yönetmeyi öğretmek amaçlanmaktadır. Eğitim riskin daha iyi anlaşılması ve planlamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.