DUMAN SİMÜLASYONU

Yangın esnasında ortaya çıkan duman hakkında uygulamalı bilgi vermek için tasarlanmış olan simülasyondur.

Duman, sıcaklıklar, hızlar, toksisite ve FDS analiz çıktılarını görmek, simülasyonda gerçek zamanlı videolar oluşturulur.

Birden çok MESH (kafes) Yöntemini kullanarak çözümlemenin hassasiyeti arttırılır.

HVAC Sistemlerinin CFD simülasyonuna entegre edilerek sonuçların irdelenmesi