Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Konutlarda, işletmelerde ve endüstriyel tesislerde çıkabilecek olası yangınları yangın algılama ve alarm sistemleri ile daha başlangıç aşamasında tespit etmek, tüm kullanıcıları eş zamanlı uyarmak ve gerekli acil durum birimlerine haber vermek amacıyla kurulan hem hayat hem de mal kurtarmaya yönelik sistemlerdir. Tüm yangın algılama sistemlerimiz yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmakta ve sunulmaktadır.

Günümüz itibarıyla teknoloji her sektörde olduğu gibi yangın algılama ve güvenlik sektöründe de oldukça gelişmiş ve bu sistemlerin diğer sistemlere entegrasyon ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Firmamız uzman kadrosu ile bu entegrasyonu da en verimli ve sağlık şekilde gerçekleştirmektedir.