RBI

RBI (Risk Base İnspection) Risk Esaslı Denetim

Risk Esaslı Denetim: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtildiği gibi, büyük endüstriyel tesislerde meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda olayın endüstriyel seviyeye çıkması riskinin önüne geçilmesi noktasında, gerekli kimyasal risk analizlerini yaptırma yükümlülüğü doğmaktadır. Bu analizler ile ortaya konacak riskler temelinde bakım/kontrol proseslerinin (RBI) doğru işletilmesi sağlanmaktadır.

Risk Esaslı Denetim (RBI) nedir? : Tehlikenin oluşması sonucu incelemenin aksine, arıza olasılığının ve her ekipman öğesiyle ilişkili arıza sonucunun niteliksel veya niceliksel değerlendirmesini gerektiren bir analiz metodolojisi ve sürecidir.