acil durum eğitimi

Acil Durum Eğitimi

Acil durum yönetim ekibi ve acil durum ekiplerinin yanı sıra tüm personelin de acil durum oluştuğunda gösterecekleri davranışları belirten eğitimdir. Eğitim iki ayrı safhadan oluşmaktadır.

Ekiplerin Eğitimi: Acil durum organizasyonu ve ekiplerin görev yapısı ile belirlenmiş acil durumların içeriğinin görsel ve anlatımlı olarak verildiği 4 saat süreli eğitimdir. Eğitime Acil durum yönetim grubu ve acil durum ekipleri katılacaktır.

Ekip Harici Eğitim: Acil durum organizasyonunda yer almayan diğer çalışanların acil durum oluştuğunda uyacakları zorunlu hareket tarzları, acil durum ekiplerinin çalışması, acil durumlar, tahliye ve toplanma bölgesindeki davranışları belirten eğitimdir. Eğitim süresi toplam 4 saattir.

Yasal Mevzuat: Eğitimin aldırılması 09.12.2003 tarihli İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ nin 8. Maddesinin b. bendinde belirtilen işletmenin yasal zorunlulukları yerine getirilmiş olacaktır.