Proses Güvenliği Eğitimi yeni

Proses Güvenliği Eğitimi

İşletmelerde Büyük Endüstriyel Kazaların önlenmesi, zararlarının azaltılması için yapılacak çalışmalar ‘Proses Güvenliği Yönetimi (PGY) ‘ başlığı altında ele alınmalıdır. SEVESO Direktifi kapsamında Büyük Endüstriyel Kaza Potansiyeli taşıyan işletmeler, amaçları yanlınızca yükümlülükleri olan Güvenlik Raporu hazırlanması değil bunun yanı sıra sürekliliği olan bir PGY sistemi kurmak olmalıdır. Proses Güvenliği eğitimi ile tüm ihtiyaçlarınız karşılanmaktadır.

Yasal Mevzuat: Eğitimin aldırılması 09.12.2003 tarihli İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ nin 8. Maddesinin b. bendinde belirtilen işletmenin yasal zorunlulukları yerine getirilmiş olacaktır.