tehlikeli kimyasal maddelerin yönetimi eğitimi

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Yönetimi Eğitimi

Tüm katılımcıların endüstri, taşımacılık, depolama, gibi birçok alanda kullanılan tehlikeli kimyasalların etiketlendirilmesi, sınıflandırılması ve depolanma usulleri, MSDS (Malzeme Güvenlik Formları), kimyasal maddelerin kimyasal sızıntı ve kirliliğin önlenmesi konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerdir.